Scan Robot

Scan Robot

posted in: Uncategorized | 0

Daan de Groot en Maarten Beniers slaagden in juni 2015 voor hun eindstage van de opleiding Technicus Mechatronica bij het Summa College. In opdracht van Teclab koppelden zij een 3D-scanner aan een robotarm. Daarmee worden personen of objecten gelijkmatig ingescand en vervolgens geprint met een 3D-printer. Voorheen gebeurde dit handmatig, wat zelden 3D-prints van goede kwaliteit opleverde. Inmiddels zijn al veel personen door de robot ingescand bij FabLab Brainport – onderdeel van Teclab – en met een mooi beeldje van zichzelf naar huis gegaan.